Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığınca "Onarıcı Adalet" ilkesi çerçevesinde suç mağdurlarının haklarının korunup desteklenmesi ve ikincil örselenmenin engellenmesi amacıyla tüm adliyeler bünyesinde kurulması planlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü  22/04/2020 tarihinde Akhisar Adliyesinde faaliyete başlamıştır.

Akhisar Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 1 Psikolog - Müdür, 2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Pedagog ve 1 Zabıt Katibi olmak üzere toplamda 5 personel görev yapmaktadır.

MAĞDUR HİZMETLERİNİN SUNUMU

Müdürlük, Ceza Yargılaması Destek Bürosu, Hukuk Yargılaması Destek Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Adli Yardım Hizmetleri Bürosu ve Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu şeklinde 5 ana birim ile hizmet vermektedir.

Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu
Mağdurlar, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu'na doğrudan başvuracakları gibi, başka bir kurumun yönlendirmesi ile de başvurabilirler. Bunun yanında mağdurlar adli süreçte sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilirler ve başka bir kurum tarafından sunulmakta olan hizmete ihtiyaçları olması halinde ilgili kurumlara yönlendirilirler.

Kırılgan Grup Destek Bürosu
Uzmanlar tarafından yapılacak bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba dahil olduğu tespit edilen mağdurlara hizmetlerin sistematik bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon işlemlerinin, tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin bir şekilde yürütülebilmesinin temini açısından vaka yönetimi uygulanacaktır. Haklarında alınması gereken tedbirlere ve sunulması gereken hizmetlere ilişkin önerilerin yer aldığı adli destek planı, adli destek görevlileri tarafından hazırlanacaktır. Bu plan gerektiğinde mahkemeye ya da savcılığa iletilecektir.

Ceza Yargılaması Destek Bürosu
Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Ceza Mahkemelerinin, sosyal inceleme raporu düzenlenmesine ve ifade esnasında uzman görevlendirilmesine yönelik talepleri, bu büroda görev yapan adli destek görevlileri tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede, ceza yargılaması sürecinin tamamında uzmanlardan etkin bir şekilde yararlanılarak, mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesinin yanı sıra, uzmanın bilgi, beceri ve tecrübesinin adli sürece dahil edilmesiyle, delil kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Hukuk Yargılaması Destek Bürosu
Hali hazırda sadece aile mahkemelerine yönelik sağlanan uzman desteği, ihtiyaç duyulan tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kurulan müdürlükler sayesinde özellikle aile mahkemesi olmayan yerlerde, aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan asliye hukuk mahkemelerinin de uzman desteğinden etkin şekilde faydalanması sağlanmaktadır.

Adli Yardım Hizmetleri Bürosu
Baroların adli yardım büroları ile eş güdüm halinde çalışan adli yardım hizmetleri bürosunda adli yardıma ihtiyaç duyanlara, bu hizmete başvurabilmeleri için gerekli olup UYAP üzerinden temin edilebilen bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olunarak taraflar ilgili birimlere yönlendirmektedir.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARI
Mağdur, tanık, suça sürüklenen çocuk, özel gereksinimi olan mağdurlar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları, engelli, yaşlı, göçmen ve bunun gibi diğer kırılgan gruba dahil mağdurların faydalanabildiği Adli Görüşme Odaları ile çocuğun üstün yararı ilkesi göz önünde bulundurularak onun yanında yer alan bir adli süreç yürütülmesi, görüşme yapılacak kişinin ruhsal/fiziksel koşullarına uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi, korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Adliyemizin zemin katında bulunan Adli Görüşme Odaları (AGO) 3 odadan oluşmaktadır. Mağdurların yapılacak işlemleri güvenli bir şekilde beklemelerini sağlayan bekleme odası, ifade alınması sırasında mağdur ve adli görüşmecinin birlikte bulunarak ses ve görüntü kaydı alınmasıyla birebir görüşmeye imkan veren görüşme odası ve ilgili hakim/savcı ile kalem personelinin bulunduğu gözlem odası AGO'nun bölümlerini oluşturmaktadır.

RANDEVU SİSTEMİ
Sosyal inceleme raporu düzenlenmesi için ilgili mahkemece Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden talepte bulunulduktan sonra görevli uzman tarafından sizinle irtibata geçilecektir. Randevu hakkında bilgi almak için Akhisar Adliyesi'nin (0236) 414 20 04 nolu telefonu aranarak 1124 veya 1168 dahili numarasını tuşlayarak Müdürlüğümüze bağlanabilirsiniz.

 

Randevu Talebi(0236) 414 20 04   - Dahili: 1124 veya 1168
Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu(0236) 414 20 04  - Dahili: 1025
Tanıtım Broşürü Tıklayınız
Mağdura Yaklaşım Kılavuzu Tıklayınız
Adli Yardım Başvuru Formu Tıklayınız
Mağdur Bilgi Sistemi Tıklayınız

 

 

 

 

Adres

İnönü Mahallesi 144 Sokak No:128 45200 Akhisar/MANİSA

Telefon

0 236 414 20 04 (6 hat)

0 236 413 94 82 (İnfaz Bürosu) Faks

E-Posta

akhisarcbsisaretadalet.gov.tr (Medya İletişim Bürosu)