Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Akhisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2023 Yılı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonuçları
28.09.2023

  T.C  

AKHİSAR

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ KORUMA ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

 

                    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı gereğince Akhisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi sınav sonucuna göre BAŞARILI ASIL olarak kazanan adayların başvuru esnasında E-Devlet ortamında yüklemiş olduğu belgelerin asıllarını ve ayrıca;

1- Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği

2- Üç adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

3- Kimlik Fotokopisi (3 Adet)

4- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile) (3 Adet)

5- KPSS sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

6- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe, (EK-1)

7- Mal bildirimi,(EK-2) 

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Formun "UYARI" Bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak 4 adet hazırlanması, bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması ile form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) (EK-3)

9- Eş durum dilekçesi (EK-4)

10- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan ( Ek-5)

11- Adlî ve arşiv sicil kaydı  ( Evli ya da boşanmış kadın adayların 2 adet evlilik öncesi soyadı ve 2 adet de evlilik soyadlarına ilişkin belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde sunmaları gerekmektedir. ) (4 Adet)

12- Koruma ve güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartı ile)

13- Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma  ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,

       a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

       b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

       c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

       d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak

       e) Adayın görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak şartlarını taşıdığını gösterir “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.

14-Askerlik durum belgesi

                    İstenilen belgelerin, yayımlandığı tarih itibari ile 13/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar Akhisar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan aday/adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek ilgili Adalet Komisyonu Başkanlığı aracılığı ile komisyon bulunmayan yerlerden ise Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

                    İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu  ilanen duyurulur. 29/09/2023

 

EKLER : (Ekleri indirmek için eklerin üzerine tıklayınız.)

EK-1 Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

EK-2 Mal Bildirimi

EK-3 Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Formu

EK-4 Eş Durum Dilekçesi

EK-5 Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan

TC Kimlik No
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

İnönü Mahallesi 144 Sokak No:128 45200 Akhisar/MANİSA

Telefon

0 236 414 20 04 (6 hat)

0 236 413 94 82 (İnfaz Bürosu) Faks

E-Posta

akhisarcbsisaretadalet.gov.tr (Medya İletişim Bürosu)

Adalet Bakanlığı Logosu
AKHİSAR ADLİYESİ